Vidya Bandhu at Sneh Milan-2013'Bhai Sahab' and President of India Shri Rajendra Prasad share a moment at Vidya Bhawan'Bhai Sahab' welcomed by student of Vidya BhawanHonoured Batch of 1977-78 at Sneh Milan-2013Group Photo of Honoured Batch of 1978-79 at Sneh Milan-2014Vidya Bandhus at Sneh Milan-2014Vidya Bandhus in Annual Hike at Badbadeshwar Mahadev
Executive Committee (2012-15)
Smt Pushpa Sharma Shri Bhagwat S. Babel Shri Jagmohan Dave Shri Harish Mathur Shri Dilip Galundia
President Vice-President   Secretary Jt. Secretary Treasurer

Shri Gopal Bumb Shri Jai Prakash Shrimali Dr. Kusum Mathur Ms. Shubham Sharma
Aamod-Promod and Khel Mantri Rishi-Rin Mantri Sampadak Sahayak-Sampadak


Brig. Dr. C.P. Joshi Shri C.S.R. Mehta Shri Hemant Bohra Shri Mahendra Bapna Shri Hansraj Chaudhury
Member Member Member Member Member
Shri Arvind Singhal Shri Bharat Prakash Upadhyay Ms. Madhulika Kothari Shri S.P. Gaur
Representative to Vidya Bhawan Society Executive Representative to Vidya Bhawan Society Executive Member -Ex Officio, Principal, VB Sr. Sec. School, Udaipur. Member -Ex Officio, Organising Secretary, VBS, Udaipur.